سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد اهدا شد به محسن طنابنده برای بازی در فیلم سینمایی "فراری"
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد اهدا شد به نوید محمدزاده برای بازی در فیلم سینمایی "بدون تاریخ،بدون امضا"
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن مشترکا اهدا شد به سرکار خانوم مریلازارعی برای بازی در فیلم سینمایی "زیرسقف دودی" و لیلاحاتمی برای بازی در فیلم سینمایی "رگ خواب".
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن اهدا شد به سرکار خانم ثریا قاسمی برای بازی در فیلم سینمایی "ویلایی ها".
سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره از نگاه مردم اهدا شد به فیلم سینمایی "ماجرای نیمروز" به تهیه کنندگی محمود رضوی.
سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی جشنواره هم اهدا شد به وحید جلیلوند برای کارگردانی فیلم سینمایی" بدون تاریخ‌،بدون امضا".
سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه جشنواره هم اهدا شد به کامبوزیا پرتویی برای فیلم سینمایی "فراری".
سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن فیلم اهدا شد به کریستف رضایی برای فیلم سینمایی "نگار".
سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره از نگاه داوران اهدا شد به فیلم سینمایی "ماجرای نیمروز" به تهیه کنندگی محمود رضوی.