قانون فوتبال دوران کودکی رو یادته؟


1. اونیکه از همه چاقتتر بود، همیشه دروازبان بود !

#مث_قلقلی


2. همیشه اونی که مالک توپ بود، میگفت کی بازی میکنه کی نه


3. زیاد قسم میخوردی پنالتی بود، قسم نمیخوردی پنالتی نبود!


4. بازی زمانی تموم میشد که همه خسته میشدن !


5. مهم نبود که بازی چند چنده. هر کی گلِ آخر بازی رو میزد، برنده بود !


6. داور هم که کشک بود !


7. اگه یه موقع توپ گیر نمیومد، یه جورابی, یه دبه پلاستیکی, یه چیزی بالاخره توپ بود !


8. اگه تو یارکِشی آخر انتخاب میشدی، دیگه امیدی واسه زندگی نبود !


9. لحظه ای که توپ میرفت زیر ماشینی که در حال حرکت بود, 

پر استرس ترین لحظه زندگی بود !


10. وقتی مالک توپ عصبانی میشد، بازی تموم میشد !


11. دختر همسایه از کوچه رد میشد، همه رونالدینیو میشدن !


12. کفشت، پیرهنت پاره میشد، کتکای شب رو نگو !


13. مسابقه با تیم کوچه بغلی, مثل لشکر کشی هیتلر به لهستان بود !آره, یادش بخیر.

ای کاش میشد بازم برگشت به همون دوران !

همون دورانی که معرفت و سادگی و انسانیت, 

حرف اول رو میزد !


ولی حالا چی؟