به روزرسانی را که فقط برای انواع بازی ها، نرم افزارها و برنامه های کامپیوتری نگذاشته اند 
گاهی هم آدم ، باید افکارش را به روز کند!
طرز فکرش را ارتقا بدهد
حال و هوایش را تازه کند 
مثلا دور بریزد تمام خاطراتی را که تکرارشان چیزی به جز غم و اندوه  ندارد
رها کند بعضی وابستگی ها را که حال و روزش را به هم میریزند 
افسوس ها را 
غصه ها را 
نگرانی ها را 
و تمام تلخی هایی که بوی کهنگی گرفته اند
گاهی باید یک گوشه ی دنج نشست
زندگی را نو کرد و یک "من" تازه ساخت
با باورهایی جدید
و افکاری رو به رشد 
باور کن 
لازم است هر از گاهی خودمان را هم 
"به روز رسانی" کنیم!