بهترین فیلم جشنواره: شبی که ماه کامل شد


بهترین کارگردان: نرگس آبیار(شبی که ماه کامل شد)


سیمرغ هنر و تجربه: همایون غنی زاده(مسخره باز)


جایزه ویژه هیات داوران: نیما جاویدی: سرخ پوست


بهترین فیلمنامه: محسن قرایی، محمد داوودی(قصر شیرین)


بهترین بازیگر نقش اول زن: الناز شاکردوست(شبی که ماه کامل شد)


بهترین بازیگر نقش اول مرد: هوتن شکیبا(شبی که ماه کامل شد)


بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: استاد علی نصیریان(مسخره باز)


بهترین نقش مکمل زن: فرشته صدرعرفایی(شبی که ماه کامل شد)


سیمرغ زرین بهترین فیلم از نگاه ملی: بیست و سه نفر


بهترین فیلم بخش نگاه نو: مسخره باز